Jobb1 i Stavanger

Jobb1 er et sysselsettingstilbud for aktive rusmiddelmisbrukere. Hver onsdag og fredag fra kl.08.00, i inntil 4 timer, er det mulig å møte opp i Kongsteingsgt.7, Stavanger.

Arbeidsoppdragene skjer i samarbeid med Stavanger kommune, avd. Sentrumsdrift.

Arbeidstakerne mottar kr.50,- pr time uten reduksjon av sosialhjelpen. Aktuelle arbeidstakere må ta med seg skattekort ved første frammøte.

Prosjektleder: Paul Hjelmervik 
Mail: 
paul.hjelmervik@bymisjon.net el. mobil 907 07 927.