Jobb1 i Bodø

Jobb 1 er Kirkens Bymisjons lavterskel jobbtilbud i Bodø for mennesker som faller utenfor tradisjonelt arbeidsliv.

Tilbud gir praktisk arbeid fra dag til dag, med kontant oppgjør ved arbeidsdagens slutt.

Målet med prosjektet er å gi arbeidstakerne mulighet til å jobbe de dagene/periodene de er i form til det. Jobb1 er ikke i utgangspunktet tenkt som en vei inn i fast arbeid, men er først og fremst et tilbud om en meningsfull hverdag og en mulighet for å bruke personlige ressurser på en god måte.

Vi har følgende arbeidstilbud:

  • Englefabrikken; produksjon av glassengler, lys og redesign vesker. Les mer her.
  • Ren By; rydding av søppel i byen der andre ikke «bryr seg». Les mer her.
  • Småjobbsentralen; flytting, gressklipp, hagearbeid, trefelling, snørydding, kjøring av skrot, småsnekring, og mye mer. Les mer i informasjonbrosjyren. 

Tilbudet startet opp i 2006, og er utarbeidet etter modell fra Kirkens Bymisjons tiltak Lønn som fortjent i Oslo og ALF i Bergen. 

| Kontakt oss |