Jobb1 i Kongsberg

Jobb1 er Kirkens Bymisjons arbeidsrettede lavterskeltilbud for personer som er i en mellomfase mellom rus og rusfrihet.

Vi tilbyr enkle dagsoppdrag hvor lønnen utbetales kontant samme dag. 

Det er motiverende å få penger man har jobbet for, men penger i seg selv er ikke det viktigste. Ved å utføre et arbeide i Jobb1 opplever deltagerne å få tillit, at det er bruk for deres arbeidskraft og evner, at de mestrer nye oppgaver og glede over fellesskapet med kollegaer. Målet er å gi mennesker i aktiv rus en mulighet til noe å stå opp til og noe å gå til.

Før arbeidsstart serveres det frokost i fellesskap på Møtestedet Haspa, etter endt arbeidsdag spiser alle middag på samme sted. 

Jobb1 er åpent hele året. Vi er på oppdrag tirsdag, torsdag og fredag.
Oppmøte på Møtestedet Haspa er kl.: 0900 – 0930.

Trenger du å få utført en jobb i Kongsbergområdet?

| Kontakt oss |