Innsattes barn - Oslo

Innsattes Barn er Kirkens Bymisjons prosjekt for barn og ungdom som har mamma og/eller pappa i fengsel.

Årlig opplever mellom 6000 og 9000 barn at mor eller far fengsles. Internasjonal forskning viser at barn som har opplevd å ha foreldre i fengsel har en høyere risiko for å få psykiske og sosiale problemer enn andre barn. Det er derfor viktig å være oppmerksom på denne gruppa barn og ha kunnskap om de utfordringer de kan møte. 

Prosjekt Innsattes barn bistår barn, unge og den som har ansvaret for barna, gjennom den vonde og vanskelige tiden med en mamma eller pappa i fengsel. Tilbudet er også den eneste profesjonelle fengselsfølgetjenesten for barn i Norge.

Kirkens Bymisjon-prosjektet har kvalifiserte barnefaglige utdannede og erfarne ansatte som vektlegger at det enkelte barns behov er i fokus, samtidig som foreldrenes integritet og myndighet opprettholdes.

Barns reaksjon når foreldre fengsles »»

Dette kan vi bidra med »»

Kontakt oss »»