I jobb Tønsberg

Arbeid gir positivitet, mestringsfølelse og livshåp. Gjennom prosjektet I Jobb ønsker Kirkens Bymisjon å gi vanskeligstilte mennesker muligheten til å jobbe. Det kommer også byen til gode.

I Jobb er et lavterskeltilbud for rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser som står utenfor det ordinære arbeidsliv og arbeidsrettede tiltak. Prosjektet vil gi en utsatt gruppe mennesker over 40 år utenfor tilhørighet til arbeidslivet mulighet til å utføre betalt dagsarbeid.

Prosjektet går ut på at de som ønsker det, kan melde seg til arbeid om morgenen. Utstyrt med lett gjenkjennelig uniformering og traller, blir deltakerne sendt ut på avtalte ruter i byen. Her har de ansvar for å feie gatene, og plukke søppel i det aktuelle området. Dette er et positivt arbeid for deltakerne, som er med på å skape et hyggelig og rent bymiljø i Tønsberg. Og ikke minst, du som butikk – eller gårdeier er sikret et hyggelig og rent miljø på din eiendom.

Arbeidsoppgaver kan bestilles av privatpersoner, offentlige etater og bedrifter. I Jobb utfører oppdrag som søppelplukking, gatefeiing, snømåking og enkle vedlikeholdsoppgaver.

Dette kan vi tilby næringslivet
Kontakt oss