I Jobb Haugesund

I Jobb er Kirkens Bymisjons arbeidstilbud for rusavhengige personer som ikke er i behandling.

I Jobb Haugesund

 

Vi er er et arbeidstilbud med lav terskel og høy grad av fleksibilitet, der rusavhengige personer skal få mulighet til å realisere seg som arbeidstakere uten langsiktige forpliktelser. Tilbudet er fullt ut å se på som arbeid, ikke en sosialtjeneste. 

Med I Jobb ønsker Kirkens Bymisjon å bidra til livshåp gjennom arbeid for vanskeligstilte mennesker som er lite integrert i andre ordninger rettet mot arbeidsledige. 

Vil du kjøpe våre tjenester eller produkter?

Vi tar oppdrag fra både private og næringsliv og utfører alt fra søppelplukking, ved- og hagearbeid, vedlikeholdtjenester og snømåking. Vi inngår gjerne avtaler om faste oppdrag.

Kontakt arbeidsleder Øyvind Ljøstad for nærmere avtale:
Telefon: 48943780 
E-post: oyvind.ljostad@bymisjon.net

I Jobb har også et eget Engleverksted. Her produserer engler av knust glass som et symbol på at det kan bli noe vakkert av det som har vært knust. Englemakerne er mennesker fra rus- og gatemiljøet i Haugesund.

Englene blir stadig mer populære som gaver til familie, venner, kollegaer, samt som et alternativ til blomster for næringslivsaktører. Englene  kan du bestille på nett eller du kan komme innom Engleverkstedet i Bjørnsonsgate 54 i Haugesund.

"En jobb å gå til gir mening og verdighet. Å lage noe
som i tillegg verdsettes av andre mennesker, 
gir økt mestringsfølelse og selvtillit" 

 

Kjøp glassengler | Kontakt oss