Kapellet

Bryggekapellet er pulsen i vår virksomhet. Her begynner vi dagen, her henter vi inspirasjon og fellesskap. Vi ønsker at dette kapellet skal være et bruks rom, ikke et pent og pyntlig rom som står på utstilling. Slik er det heller ikke blitt. Vi merker behovet for et åpent kirkerom hvor det er mulighet for å sette seg ned å tenne et lys. På døra henger det en oppfordring:

Tenn et lys

Tenn et lys for deg selv, en du er glad i, for fred i verden…..
Vit at Gud ser våre lys og hører våre bønner.
Søk stillheten et lite øyeblikk, la tankene vandre.

Brosteinen er et symbol vi bruker i Kirkens Bymisjon. Brosteinen er grå, kan virke ubetydelig, den er tråkket på og har kjent belastningen av det som tynger. Setter du mange brostein sammen danner de en fin vei, et vakkert fortau eller torg. Brosteinen symboliserer oss, våre liv.

Mange mennesker som oppsøker Bymisjonen forteller om krenkelser i møte med kirke og menighet. Det er triste fortellinger, sammen må vi bære hverandres byrder og sår og hjelpe hverandre frem til en stadig dypere forståelse av det mystiske og vakre i Guds kjærlighets budskap til oss mennesker.

Vi har en målsetting om at bryggekapellet skal være et åpent og tilgjengelig kirkerom.  Bryggekapellet skal være et fristed både for tanke, sjel og kropp.

For messer, se forsiden til Kristiansand eller facebook-siden.

Hva består vår prestetjeneste av?

  • Hverdagsmesser på torsdager i kapellet
  • Messer i forbindelse med spesielle dager, aktuelle tiltak, aksjoner med mer
  • Samlinger i kapellet hver mandag morgen
  • Åpent kapell i kafeens åpningstid, mange av kafégjestene benytter seg av kapellet
  • Prestetjenesten består i forberedelse av messer, sjelesorgsamtaler og en rekke eksterne oppdrag i foreninger, organisasjoner, skoler, menigheter med mer.
  • Planlegging og gjennomføring av gudstjeneste i fengselet ca. en gang i måneden.