Home-Start Familiekontakten Bergen

Home-Start er et tilbud til familier som trenger individuell støtte. Minst ett av barna i familien må være under skolealder. En frivillig kommer hjem til familien og er sammen med dem én gang per uke i to til fire timer.

Denne familiekontakten er en likeverdig og kvalifisert person som tilbyr praktisk hjelp, vennskap og avlastning, alt etter hva familien har behov for. Dette avgjøres etter samtaler med familien og blir nedfelt i en kontrakt.

Tiltaket ledes av en fagutdannet koordinator, mens familiekontaktene er frivillige som selv har erfaring med barn. Familiekontaktene gjennomgår et kurs før de begynner, og blir veiledet underveis. Home-Start Familiekontakten er del av et internasjonalt familiestøtteprogram. Det generelle tilbudet om familiekontakt er foreløpig begrenset til bydelene Årstad, Bergenhus og Laksevåg. For familier med kronisk syke eller funksjonshemmede barn har Ada et eget prosjekt. Dette blir gitt til alle bydeler i Bergen kommune.

Vil du vite mer om Home-Start Familiekontakten kan du besøke Home-Start Familiekontakten Norge sine nettsider.