Home-Start Familiekontakten - Oslo

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram utenfor det offentlige hjelpeapparat som tilbyr hjelp og støtte til familier med små barn. Organisasjonen Home-Start, som oppstod i England, har i dag avdelinger i mange land. Tiltaket er et supplement til hjelpen fra det offentlige.

Mange familier opplever at de har et lite sosialt nettverk. Folk flytter oftere og mange barn vokser opp med bare en av foreldrene. Småbarnsfasen er en krevende periode for de fleste. I en slik situasjon kan en familiekontakt tilby støtte, veiledning og praktisk hjelp. 

Home-Start Kirkens Bymisjon hjelper familier i bydelene; Stovner, Sagene, Nordstrand, Søndre Nordstrand og Ullern.

NB!
Vi starter opp nytt kurs for frivillige tirsdag 12.september, 2017. Kurset går over 7 uker, en ettermiddag/kveld pr uke. Skippergata 31, Oslo.

Bli frivillig  I  Kontakt oss