Holmen

Holmen er en døgninstitusjon med høy standard og sentral beliggenhet i Oslo. Vi tilbyr individuell kartlegging av problemer i dagliglivet knyttet til rus, samt bistand til å løse disse, i et rusfritt fellesskap. Tilbudet gis til dem som er bekymret for sitt forbruk av rusmidler og som ønsker hjelp for å endre, redusere eller avslutte forbruket. 
 
Holmen har engasjerte og kvalifiserte ansatte, som i nær samhandling med den enkelte klient finner muligheter for endring. Arbeidet skjer i samarbeid med NAV og andre samarbeidspartnere. Holmen en del av Kirkens Bymisjon Oslo og gir et tilbud til alle, uavhengig av sosial eller etnisk bakgrunn.

Holmen tilbyr kortvarig innleggelse (fra 2 til 90 dager) i et rusfritt miljø. Målsettinger for den enkeltes opphold avtales i samarbeid mellom klient, henvisende instans og institusjonen, og det forutsettes at klienter deltar aktivt i institusjonens fellesaktiviteter og arbeidsoppgaver.

Vi holder til i Bergensgata 1 på Bjølsen i Oslo.