Gateprestarbeidet i Trondheim

Gateprestene skal være tilstede med tålmodig nærvær, utøve sjelesorg, hjelpe i nødssituasjoner og gi veiledning og trøst.

Det skal banke en puls av bønn i det de gjør. Derfor feires det torsdagsmesser, bakgårdsmesser og Taizé-inspirerte gudstjenester. Prestene inviterer til lystenning og fellesskap. De tilbyr kirkerom og kirkelige handlinger. 

Kontakt oss:

Siv Limstrand. gateprest og fagansvarlig
T: 922 00 170 | M: Siv.Limstrand@bymisjon.no