Velkommen til Gatejuristen

Gatejuristen er et gratis rettshjelpstilbud til mennesker som har eller har hatt et rusproblem. Gatejuristen arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg til rusavhengige. Formålet er å bedre rettsikkerheten for denne målgruppen.

Gatejuristen Bergen hadde sitt første saksmottak 08.12.2009. I 2011 mottok vi 314 saker fra 149 klienter.
Gatejuristen tar imot saker på alle saksområder, men opplever å ha flest henvendelser på sosialrettens område. I tillegg har vi også mange saker i forhold til trygd og pensjon, saker som omhandler gjeldsspørsmål og spørsmål knyttet til helserett.    

Gatejuristen har to ansatte i tillegg til 13 jurister og advokater som jobber frivillig. Halvparten av våre frivillige jobber som advokater til daglig. Gatejuristen har to faste saksmottak per uke. Hver torsdag er det saksmottak i Hollendergaten 13 (Omsorgsbasen) kl 16 - 18. Vi har også saksmottak på Hallvardstuen hver tirsdag fra 12-14.