Velkommen til Gatejuristen

Gatejuristen gir gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Det hjelper ikke å ha rett, hvis du ikke kan hevde din rett.

 

Våre klienter er en stille gruppe, hvor terskelen for å søke hjelp ofte er høy. Vi arbeider derfor oppsøkende  for å være der klientene våre er. Vi går gatelangs, vi reiser ut til væresteder, til fengsler og ulike institusjoner for å informere, opplyse og veilede. Gatejuristen arbeider for å gi rusavhengige rettshjelpen de har krav på!
 

 

Trykk for lenkene for mer informasjon om de andre gatejuristkontorene.