Velkommen til Gatejuristen

Vi jobber for å styrke rettsikkerheten

Gatejuristen er et gratis rettshjelpstilbud til mennesker som har eller har hatt et rusproblem. Gatejuristen arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg til rusavhengige. Formålet er å bedre rettsikkerheten for denne målgruppen.

Les gjerne mer om hvordan gatejuristen arbeider:

http://gatejuristen.no/kontaktinformasjon/gatejuristen-stavanger/

Ansatte:
Camilla Andersson
Ernst-Magnus Morstøl