Velkommen til Gatejuristen

Det hjelper ikke å ha en rett dersom man ikke kan hevde sin rett.

Gatejuristen er et gratis rettshjelpstilbud til personer med rusproblemer. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg fot rusavhengige. Formålet er å bedre rettssikkerheten for denne målgruppa.

Gatejuristen gir rettshjelp til enkeltpersoner og tar imot saker på alle saksområder. Vi bistår personer med rusproblemer til å ta i bruk sine juridiske rettigheter.

Tiltaket er for tiden bemannet med 2 jurister i 100% stilling. I tillegg er det advokater og jurister som jobber frivillig for Gatejuristen.

 

ÅPNINGSTIDER GATEJURISTEN:

mandag-fredag 09:00 - 15:00

 

GATEJURISTENS ÅRSRAPPORT 2013

 

MEDARBEIDERE I GATEJURISTEN KRISTIANSAND

Ole Botnen Eide er jurist og er fungerende leder for Gatejuristen. Tuva Myklebust Jacobsen er jurist.
Leder for Gatejuristen, Marianne Vium Olesen er for tiden i fødselspermisjon.

 

Kontakt Gatejuristen Kristiansand:

Gatejuristen er samlokalisert med ”Batteriet” i Tordenskjoldsgt. 67

Adresse: Tordenskjoldsgate 67 (hvitt hus ved Fylkeshuset)
Postadresse: Boks 486, 4664 Kristiansand.
Telefon: 94 14 17 65 / 38 12 01 70
Epost:  gatejuristen@skbk.no