Friminuttet

Friminuttet er Kirkens Bymisjons tilbud til skolebarn i Drammensdistriktet. Vi tilbyr blant annet leksehjelp, aktiviteter og en god middag etter skoletid.

Tilbudet retter seg mot barn fra 1.-7.klasse, som har behov for ekstra oppfølging i skolefritiden. Barna hentes på skolen, og kjøres hjem igjen på kvelden. 

Gode og trygge rammer:

Vi er et fristed med trygge voksenpersoner tilstede; avdelingsleder, miljøterapeuter, studenter og frivillige. På Friminuttet opplever barna frie, gode og trygge rammer etter skoletid.

Friminuttet har også enkelte aktiviteter i skoleferier og helger. 

God dialog:

Friminuttet vektlegger god kontakt med foreldre og andre rundt barna som er på Friminuttet, er en viktig del av vårt arbeid. Vi samarbeider tett med skoler og andre instanser i forhold til tilrettelegging av tiltak for enkeltfamilier/barn. 

Forebygging:

Målet vårt er å bidra til en trygg oppvekst og gode opplevelser.
Gjennom mestring, kreativitet, fellesskap og kontinuitet skal vi gi barna styrke og kunnskap til å håndtere ulike utfordringer i livet.

På ”Friminuttet” legger vi vekt på ”gyldne øyeblikk”,
noe vi har mange av!

Kontakt oss!