Velkommen til FRI

FRI er Kirkens Bymisjons tiltak som tilbyr bolig, arbeid og et rusfritt nettverk til personer som løslates fra fengsel eller har behov for ettervern etter rusbehandling.

FRI retter seg mot gjengangerkriminelle og rusmisbrukere som ønsker å bryte med sitt gamle liv, og som nå forsøker å ta tilbake en fullverdig plass i samfunnet. Til oss kommer innsatte som skal løslates, og mennesker som kommer fra institusjon etter rusbehandling, som vil ”brette opp ermene” og søker en endring i livet.

Vi tilbyr bolig, arbeid og et nytt nettverk. 

FRI er et samarbeid mellom mennesker med soningsbakgrunn og fagpersoner, noe som bidrar til en unik metode for samarbeid og erfaringsveksler. Det å være deltaker i FRI er helt frivillig.

Målet:

At deltakerne lykkes i tilbakeføringsarbeidet og kan leve et liv uten rus og kriminalitet, med fast bolig, arbeid og nytt nettverk.

«FRI er med å bygge det Norge vi alle ønsker oss» 
- HKH Kronprins Haakon 

Mer om FRI   |   Medlemsskap   |   Kontakt oss