Helsesjekk

Sammen med Prosjekt OPTRA og Nykirken kvinnekafé administrerer FRI et helsetilbud til mennesker i prostitusjon.

Vi tilbyr assistanse og kjøring i forbindelse med helsesjekk på SOS-klinikken ved Haukeland Universitetssjukehus. Har vedkommende behov for det bistår vi også med å få timeavtale med lege.

Alle henvendelser angående helsesjekk og lege gjøres til Prosjekt Fri på tlf. 966 24 679. Det er gratis.