ENTER jobb og fritid

ENTER Jobb og Fritid er et tilbud til mennesker i rusrehabilitering – i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og  i medikamentfri rehabilitering. Hovedmålsettingen i ENTER Jobb og Fritid er å bidra til å øke evnen til å stå i relasjoner.  

ENTER Jobb: Vi er tiltaksarrangør for NAV og har 10 APS plasser (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og 8 VTA plasser (varig tilrettelagt arbeid). Vi har også «åpne plasser» for mennesker som står langt unna det ordinære arbeidsliv og som av ulike grunner ikke kvalifiserer for APS og VTA.

ENTER Fritid: ENTER Fritid er vårt fritidstilbud bestående av 20 aktiviteter. Aktivitetene er delt inn i Kultur, Friluft og Trening. Alle aktivitetene arrangeres og drives av deltakere, frivillige og ansatte – sammen.  På denne måten knytter vi nye bånd, og skaper oss nye erfaringer - nye historier å fortelle om oss selv.  

Gjennom arbeidspraksis og fritidstilbud ønsker vi å legge til rette for:

  • opplevelse av trygghet og utfordring i forhold til det å ”ta verden i bruk” som rusfri
  • sosial tilhørighet og nye relasjoner
  • opplevelser som fører til nye historier å fortelle om seg selv
  • tro på et godt rusfritt liv
  • utfordring i forhold til deltakelse, personlig og faglig utvikling samt ansvar
  • følelse av mestring i forhold til arbeid og sosiale aktiviteter
  • gjennomføring av ulike prosjekter. Den gode følelsen med å ha vært med på å planlegge, gjennomføre og avslutte oppgaver.

Det er mellom 25 og 30 deltakere i ukentlig arbeidspraksis fordelt på Pedalen sykkelverksted, Pedalen Gjenbruk,  Kunstrommet, Kvinneverkstedet, Teatergruppa Fotspor, Vedlikeholds-gruppa, Kjøkken/kafè og Randøya.

I tillegg til arbeidspraksis deltar over 100 mennesker ukentlig i ENTER Fritid sine aktiviteter.

Er du interessert i å vite mer ta kontakt på telefon 38 12 01 70 med:

Lise Gundel Kristensen - ENTER Jobb

Tony Teigland - ENTER Fritid