Enga - Et tilbud i rusfeltet

Enga er en bo, omsorg og rehabiliteringsinstitusjon. Vi gir et tilbud til mennesker som på grunn av langvaring misbruk av rusmidler har behov for medisinsk oppfølging, praktisk bistand og rehabilitering.

Enga har 35 heldøgnsplasser av lang varighet. Fire av plassene fungerer som selvstendige leiligheter der beboerne har mulighet for botrening i et tilrettelagt miljø.

Kirkens Bymisjon Enga ligger i skjermede omgivelser, på Vålerenga i en eldre bygning.