Empo - flerkulturelt ressurssenter

Empo er et Kirkens Bymisjons møtested for mennesker med minoritetsbakgrunn.

Empo er en forkortelse for Empowerment, en metode der formålet er å hente frem de ressursene en person allerede har.

På Empo kan man realisere sine ressurser, utvide sitt nettverk, og øke sin kompetanse. Dette kan igjen gi større kontroll over eget liv, og større mulighet til å skape en god hverdag for seg selv og sin familie.

Aktiviteter

På Empo møtes vi til sosiale, kreative og kulturelle aktiviteter. Vi holder til i Kong Oscars gate 22 i Bergen sentrum. Vi har også en kvinnegruppe i Joachim Lampes vei 5 på Slettebakken. Begge gruppene har et bredt spekter av aktiviteter. Alle tilbud er gratis. Felles måltid er inkludert.

 

Mer info: Ta kontakt med Empo på telefon 55 33 07 33, eller send mail til Kristine Moskvil Thorsen her: kristine.thorsen@skbb.no 

Flerkulturelt mannstreff

Empo har et ukentlig tilbud for menn. Gruppen møtes hver mandag. Kontaktperson for mannsgruppen er Azubike Egwo, tlf 450 89 462.

Fagdag - Språk, jobb og samfunn

Veiledning, kurs og arbeidstrening.

Mandag kl. 10.00 - 14.00 i Kong Oscars gate 28