Egenutviklingsskolen

Egenutviklingsskolen er et tilbud til mennesker med psykiske utfordringer og tidligere rusavhengighet, som ønsker fremdrift og endring i eget liv.

-- Meld deg på skolen her! --


Vi ønsker å være en hjelp til deg som ønsker et stabilt og rusfritt liv; bort fra en strevsom tilværelse. Du må være ferdig med rusen for en stund siden, og være motivert til å foreta endringen selv, med god støtte fra oss. 

Om Egenutviklingsskolen: 

Hensikten med skolen er å bidra til at den enkelte skal få frem sine ressurser, og skape kunnskap til å realisere egne drømmer. Skolen er en god bidragsyter og hjelp til deg som ønsker å bli aktør i ditt eget liv. Vi hjelper og støtter deg til egenutvikling. 


Egenutviklingsskolen går over 12 undervisningskvelder à 3 timer; kl. 18.00-21.00. Etter eget ønske kan deltakere ved skolen i tillegg delta på våre fellesaktiviteter og arbeidstrening utover skolen.

Drammen kommune (v/Senter for rusforebygging) har 10 plasser på skolen, men andre kommuner er også velkomne til kjøp av deltagerplasser. Pris pr. deltager: 6000,-.

Noen av temaene som blir berørt er:

  • Motivasjon, mestring og gjennomføring.
  • Hvordan har rusmisbruket påvirket meg?
  • Er jeg et offer eller er jeg en aktør i eget liv?
  • Fra outsider til A4-liv.
  • Tillitsbrudd, bygge ny tillit.
  • Hvilke områder trenger jeg hjelp og støtte til?
  • Fra belastning til ressurs.
  • Bitterhet.
  • Seksualitet.
  • Gjeldsproblematikk.

Undervisningsansvarlige:

Anders Steen og Jon Dahl.

Forelesere:

Anders Steen
Jon Dahl
Jon Ivar Windstad
Sølvi Leithe

Kontakt oss om du lurer på noe!