Velkommen til ByBo

ByBo er Kirkens Bymisjons virksomhet for drift og utvikling av tilbud på det boligsosiale området.

Vi tilbyr trygge og varige boliger for bostedsløse mennesker som sliter med rus, psykisk lidelse, isolasjon eller dårlig økonomi. 

Alle boligene har individuelt tilpasset oppfølging, og vi drifter i dag rundt 70 boliger på ulike adresser i Oslo.

Våre boliger | Slik søker du bolig | Kontakt oss