Velkommen til Bo-team!

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Kirkens Bymisjons Bo-team bistår vanskeligstilte på boligmarkedet med å finne egnet og varig bolig.

Bo-team arbeider for å bekjempe bostedsløshet, redusere og forhindre utkastelse og øke treffsikkerheten og effektiviteten i bolighjelpetilbudet. 

Vi vektlegger et fokus på det boligsosiale arbeid: Å skaffe mennesker tak over hodet er ofte den ”letteste” delen av arbeidet. Utfordringene kommer når man må bistå brukerne med etablering, økonomiske utfordringer eller bo-oppfølging på grunnlag av en mangel på kunnskap om hvordan man bor. Bo-oppfølging etter etablering i ny bolig er defor helt avgjørende i vårt arbeid. 

Tiltaket er et samarbeid mellom Tønsberg kommune og Kirkens Bymisjon.

Kontakt oss!