Bekkelagshjemmet

Bekkelagshjemmet skal være et godt sted å leve,
fylt med gyldne øyeblikk.


Vi er et lite privat sykehjem som ligger i Nordstrand bydel, nær Ekebergsletta. Det er 48 pasienter fordelt på to avdelinger, og et dagsenter for hjemmeboende. Sykehjemmet eies av Bekkelaget Menighet og driftes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo på vegne
av menigheten