Barselgruppa

Kirkens Bymisjon driver en gruppe for mødre som er i barselspermisjon fra Introduksjonsprogrammet i Trondheim Kommune (INN).

Gruppen er også åpen for andre mødre som ikke snakker godt norsk og har lite nettverk rundt seg i permisjonstiden sin.

I gruppen:
• møter man andre mødre med små barn
• får informasjon om og snakket om temaer som; barn, helse og samfunn
• lager mat og spiser sammen
• leker og synger sammen med barna
• Lærer norsk

Vi drar også på turer ut til for eksempel, åpne barnehager, turer i nærmiljøet, bading og babysang. Vi tar gjerne i mot invitasjoner til slike aktiviteter. Tilbudet er gratis.

Gruppen ledes av:
Mari Nordland Berg, helsesøster og koordinator i Home-Start Familiekontakten.

Frivillige:
Det er flere frivillige i gruppen, som bistår med norsk språkopplæring, bidrar i de praktiske oppgavene, legger til rette og deltar i matlaging, er sosiale i miljøet sammen med barn og mødre.
Gruppen er i 2017 økonomisk støttet av Gjensidige Stiftelsen.

TIRSDAGER KL. 12 - 15
ADRESSE: NEDRE MØLLENBERG GT. 28
TELEFON: 93489878

Barselvenner

Er du hjemme i barselspermisjon, og har tid til å bli kjent med nye venner?

Flere i gruppen ønsker å bli kjent med norske familier som bor i Trondheim. Vi ønsker å starte opp små grupper av Barselvenner, der to norske mødre i permisjon og to fra barselgruppa vår møtes ca. 1 gang i måneden, og er sammen. Vi legger til rette for første møte og håper at gruppene skal kunne møtes på egen hånd.

Er du interessert i å bli en barselsvenn, så skriv til mari.berg@bymisjon.no