Arbeidstiltak Tønsberg

Kirkens Bymisjon tilbyr arbeidstrening for mennesker som står utenfor arbeids- eller utdanningsløp og som ønsker å komme tilbake.

Vi har følgende arbeidstreningsarenaer i Vestfold:

Vi tilbyr helhetlige og individuelt tilpassede arbeidsrettede tiltak. Her kan du arbeide med butikkoppgaver, produksjon av varer for butikk eller skjøtseloppdrag/ oppussingsoppdrag. I tilbudene inngår kompetansehevende tiltak innen hverdagsøkonomi, hverdagsjuss, karriereveiledning, samfunnsspørsmål, kosthold/ernæring, kjennskap til det lokale arbeids/utdannings tilbudet, samt studie og jobbsøking.


Arbeidet som tiltaksarrangør i Vestfold skjer i samarbeid og etter godkjenning av NAV Vestfold, arbeidsaktivisering i regi av Tønsberg kommune, samt prosjektmidler fra Arbeids og Velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet. Arbeidstreningen i regi av Kirkens Bymisjon er fundamentert på verdiene at alle, i samtlige av våre tiltak, skal erfare respekt, omsorg og tilhørighet.

Kontakt oss!