Åpen barnehage - Bergen

Om barnehagene våre: 

Kirkens Bymisjon har to åpne barnehager, én i sentrum og én på Slettebakken. Åpen barnehage er et tilbud til alle foreldre som er hjemme med småbarn. Det er et populært møtested for foreldre og deres barn fra 0 – 6 år på formiddagstid. Barna kommer hit i følge med en omsorgsperson. I barnevennlige lokaler kan barn og voksne leke og spise lunsj sammen. Et trygt sted for lek og læring og gode muligheter for økt nettverk for barn og voksne.

Vi har sangsamling hver dag kl. 11 og felles lunsj kl. 11.30.

I åpen barnehage har vi fokus på språk gjennom sang, lek og samtale. Siden foreldrene er med, fungerer dette også som et møtested for de voksne. I samme lokalet som Åpen barnehage Sentrum, har Kirkens Bymisjon også ettermiddagstilbudet Bamsehiet, som er et tilbud for barn i alderen 0-12 år sammen med foreldre eller annen voksenperson. 

I Åpen barnehage kommer og går foreldre og barn når det passer, innenfor barnehagens åpningstid. Vi har smørelunsj hver dag. Pris: kr 20 for familier med ett barn, deretter kr 5 for hvert ekstra barn.

Åpen barnehage har en pedagogisk leder / assistent og frivillige medarbeidere, men krever at foreldrene deltar i aktivitetene og har ansvar for egne barn. Hver måned lages det en aktivitetsplan for hver barnehage.

Foreldrehalvtimen i våre åpne barnehager. Åpen og frivillig gruppe for foreldre i åpen barnehage. Bymisjonens egen helsesøster er alltid med i gruppen. Hun har med fagstoff og tips på aktuelle tema, og ønsker å bidra til diskusjon om oppdragelse og foreldrerolle. Barna er med eller blir tilsett av de ansatte i barnehagen. Ingen påmelding.

Åpningstider

Åpen barnehage Sentrum holder til i Kong Oscars gate 22 og har åpent mandag, onsdag og fredag kl 09.30-15. Telefon 55 33 07 33. 

Åpen barnehage Slettebakken, Språkstien, holder til i Joachim Lampesvei 5. Åpningstider er tirsdag, torsdag og fredag kl 09.30-15. Telefon 46 98 12 30. Se reportasje fra Språkstien ved å klikke her.

 
Språkstien Åpen barnehage er et samarbeid med Fagavdeling barnehage og skole i Bergen Kommune. Vi ønsker spesielt å nå ut til familier i området med barn som ikke har barnehageplass.

Click here to download our Norwegian and English brochure