Meny

   

Åpen barnehage på Torvet - Arendal

Åpen barmehage er Kirkens Bymisjon Arendals første prosjekt og startet opp 17. februar 2014.

Tilholdssted: Torvet 2 (Gamle McDonalds). Se kart/street view her

Åpningstider: mandager, onsdager og torsdager, kl. 09.00-14.30.

Faste aktiviteter: samlingsstund kl. 11 og lunch ca kl. 11.30

Pris pr dag for et barn med omsorgsperson: kr 30,-. Pris pr ekstra barn: 5 kr. Pris for lunch pr ekstra voksen: 20 kr.

 

Kontaktinformasjon og annen informasjon:

Tiltaksleder: Kristin Mathisen, tlf. 920 34 407, e-post: kristin@skbat.no

 Månedsplan for september 2017 finner du her

Årsplan 2017

Vedtekter

Info in English, français, polski, العربية & español

 

Om Åpen barnehage

Åpen er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år, uten ordinær barnehageplass. Barnet kommer sammen med en voksen omsorgsperson som har hovedansvaret for barnet den tiden de er i barnehagen. For mange er fleksibiliteten i åpen barnehage viktig. Her bestemmer den enkelte når man skal komme og hvor lenge man ønsker å bli.

Åpen barnehage ledes av en førskolelærer/pedagog. Det er et mål at ansatte og frivillige skal være gode forbilder i forhold til hvordan man snakker og samhandler med barn.

Kirkens Bymisjons visjon: ”Rom for alle” gjelder også i Åpen barnehage. Alle skal oppleve at de er velkommen uansett språk, kultur, sosial status og ulik livssituasjon. Barn og omsorgsperson deltar i de aktivitetene man selv ønsker. Åpen barnehage har en kontaktskapende funksjon og skal være en møteplass som både gir barn og voksne gode muligheter for å etablere sosiale nettverk.

 

Åpen barnehage hos Kirkens Bymisjon Arendal

Åpen barnehage er tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal og vil ha lokaler i bymisjonssenteret på Torvet 2. Barnehagen holder til i andre etasje på totalt 140 kvm. I tillegg disponerer vi kjøkken og spiserom i 1. etg. Vi har toaletter og stellerom i begge etasjer. Vogner oppbevares på merket sted i bunnen av trappa i 1. etg, eller utenfor innganga i bakgården i 2. etg. Vi har to innganger til Åpen barnehages lokaler. En egen inngang fra Torvet, til venstre for hovedinngangen, og en fra bakgården. Inngangen til bakgården er fra Østregate motsatt side av Agderpostens lokaler, rett nedforbi Ingemann Ellingsen AS.

Åpen barnehage blir drevet av en pedagog og hyggelige frivillige medarbeidere.

Prisen deltakerne betaler fra gang til gang, går hovedsakelig til å dekke lunsjutgifter som inngår i denne betalingen.

Angående lokalenes beliggenhet så ligger lekeplassen på Torvet rett ut døra, som vi disponerer og bruker ofte. I tillegg er det  kort vei til bibliotek, kulturhus, Vitensenteret, bystranda m.m.

Vi samarbeider både med Arendal helsestasjon, familieteam og Arendal voksenopplæring.