Hvem er vi?

 

Ammerudhjemmet bo- & kultursenter ble bygget i 1970, og eies og driftes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo gjennom avdeling Aldring og Kultur. Institusjonen ligger plassert i Groruddalen ved porten til Lillomarka, hjemmehørende i Bydel Grorud.

Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo har, sammen med Bydel Grorud, forhandlet fram en husleieavtale og tjenesteytingsavtale, slik at bydelens Bestillerenhet har forvaltningsansvaret for beboerne i kontraktsperioden. Slik er Ammerudhjemmet en del av Oslos helseplan.

Kulturgrunnlaget

Ammerudhjemmets visjon er ideen om at læring og utvikling gjelder alle mennesker hele livet. Selv om livsmulighetene blir begrenset er alle sider ved livet tilstede så lenge man lever. Det betyr at alle har en mulighet til et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Ammerudhjemmet skal være et hus hvor evnen, åpenheten og viljen til den konstruktive selvkritikk skal få være fremtredende.

Menneskesyn
"Alle mennesker er skapt enestående, med en egenverdi og en verdighet ingen har rett til å krenke. Mennesket er skapt til å leve i fellesskap med andre mennesker og med Gud. I dette fellesskapet er vi gitt ansvar for eget og andres liv. Gud gir mennesket mulighet til oppreisning og nytt liv, uansett hva det har opplevd av lidelse, fornedrelse og ondskap."

Kirkens Bymisjons visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. De forpliktende verdier er nedfelt i ”Verdidokumentet”. Disse er:

  • verdighet
  • fellesskap 
  • rettferdighet
  • solidaritet
  • barmhjertighet
  • håp og tro

Visjonen og menneskesynet er den plattformen Ammerudhjemmet står på. Visjonen og menneskesynet er de verdier som er grunnleggende for vårt møte med brukere, i utøvelse av ledelse og i utvikling av tjenesten.