Bokprosjektet "Livslinjer"

Skrivekurset
Ukentlige møter med kreativ skriving har vært en aktivitet som har fylt hverdagen til våre deltakere med et meningsfullt innhold. De har brakt fram minner, men også gledesfølelser i nuet og håp for framtiden. Dette er viktige elementer som skaper sammenheng i livet og en opplevelse av egen autonomi.

Bygger ned barrierer
Vi ønsket også at bokprosjektet skulle bidra til å bygge ned institusjonsgrensen mellom sykehjemmet og nærmiljøet. Barn og unge vil forhåpentligvis få økt kunnskap om hva et sykehjem er, hvilke ressurser eldre mennesker har og en åpnere holdning til dem rundt seg.

Samarbeidet med Ammerud skole har ført til nye og givende kontakter på tvers av alder og livssituasjon. Mange likheter og felles møtepunkter har blitt avdekket. I enkelte tilfeller har dette ført til magiske øyeblikk og unike situasjoner. At elevene beveger seg rundt i det samme nærmiljøet som deltakerne fra sykehjemmet, og at enkelte elever hilser hyggelig når man er ute på spaserturer, gjør at samarbeidet lever videre utover de opprinnelige rammene.

Framtida
Erfaringene fra samarbeidet med Ammerud skole så langt tyder også på at prosjektet vil kunne videreføres. Vi ser for oss at en bokutgivelse som dette vil kunne bli selvfinansierende. Med støtten vi mottok til førstegangsproduksjonen, vil salg av boka forhåpentligvis finansiere fremtidige bokutgivelser. På denne måten er tanken å etablere en slags historisk årbok som vil ha stor betydning for de involverte, for miljøene de tilhører (skolen, sykehjemmet) og for nærmiljøet.

Boka kan bestilles her: