Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

Et møtested mellom generasjoner og mennesker

Ammerudhjemmet er et sykehjem og kultursenter som eies og drives av Kirkens Bymisjon. Sykehjemmet har 102 døgnplasser og 27 dagplasser og betjener Bydel Grorud. Vi vil være et åpent hus som i samspill med nærmiljøet legger tilrette muligheter for fellesskap og livsutfoldelse. For å realisere denne målsettingen driver vi blant annet et utradisjonelt og spennende kultur- nærmiljø- og frivilligarbeid.

Vi ønsker:

Gjennom et kvalitativt godt tilbud og et raust fellesskap at våre brukere, ansatte, frivillige og naboer skal oppleve trygghet, verdighet, utvikling og samhold.