Om Albertine

Albertine er Kirkens Bymisjons tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring. Visjonen vår er et samfunn der alle mennesker har reelle alternativer til prostitusjon.

Målgruppe

Albertine sin målgruppe er kvinner og menn med prostitusjonserfaring.

Vi bistår alle som ønsker kontakt med oss, uavhengig alder, kjønn, etnisitet, religion eller seksuell orientering, og uavhengig årsak til, eller hvor en er i forhold til, egen prostitusjon.

Noen som bruker oss er i aktiv prostitusjon og ønsker ikke å slutte, noen er i en situasjon der en ønsker å slutte med prostitusjon og noen har lagt prostitusjon bak seg.

Målområder

Albertine arbeider ut fra tre målområder; oppsøkende arbeid, oppfølgende arbeid og sosialpolitisk arbeid.

Oppsøkende arbeid

Albertine vil kartlegge de ulike prostitusjonsmiljøene og gjennom oppsøkende arbeid etablere kontakt med personer med prostitusjonserfaring.

Oppfølging

Albertine vil bistå enkeltpersoner og grupper ut fra egendefinerte ønsker og behov, ved å informere om, gi og henvise til adekvate tilbud.

Sosialpolitisk arbeid

Albertine vil, med et grunnleggende fokus på å tilrettelegge for alternativer til prostitusjon, arbeide sosialpolitisk gjennom å systematisere og dele erfaringer og kunnskap både nasjonalt og internasjonalt.