Bli frivillig på Albertine

Albertine er Kirkens Bymisjon sitt lavterskeltilbud for kvinner med prostitusjonserfaring. Avdelingen driver både med oppsøkende virksomhet på kveldstid og et åpent tilbud på dagtid. Vi ønsker å møte kvinnene der de er, hjelpe dem til å ta vare på egen helse og motivere dem i kontakt med hjelpeapparatet. Albertine har tre faste ansatte; en vernepleier, en sykepleier og en miljøarbeider.

Frivillig på Albertine

Oppsøkende arbeid - tirsdag, onsdag og torsdag kl 20.00 - 23.30

Det frivillige arbeidet består i å være med en ansatt ut oppsøkende på gaten ca. en gang pr. måned. Albertine bruker bil som base for sitt oppsøkende arbeid og bilen står da parkert på hensiktsmessig plass i Stavanger sentrum tre kvelder i uken mellom kl 20.00 og 24.00. Dette arbeidet har som målsetting å opprettholde relasjoner og knytte nye kontakter og informere om Albertines tilbud. Det er ca tolv frivillige som rullerer på å være med ut oppsøkende. Pr. dags dato er det nok frivillige på kveldstid.

Dag tilbudet/åpen dør - mandag - fredag kl 09:00-15:00

Hver dag har Albertine åpen dør hvor kvinnene kan komme uanmeldt for samtale, hente prevensjon, brukerutstyr etc.

Frivillige på dagtid

Ønsker noen frivillige på dagtid som kan følge kvinnene til diverse kontorer (1:1).

Norskkurs

Vi ønsker frivillig hjelp hver mandag kl 16:30-19:30 (ikke helligdager) i forbindelse med norskkurset. Dette kurset varer til slutten av april. Neste kurs starter opp i september og varer i 10 uker. Oppgavene består i å handle og lage varm mat til kvinnene som deltar på norskkurset. Maten serveres før norskkurset kl 17:30. Etter måltidet er det behov for hjelp på norsk kurset fra kl 18:00-19:45. Den frivillige bør ha gode relasjonelle ferdigheter, kunne tilbrede enklere varmmat, beherske engelsk og kanskje andre språk som bulgarsk og russisk.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Kongsgt. 48, 4005 Stavanger, tlf. 51 29 51 00

Frivillig kontakt:

Anja Nordås, e-post: anja.nordaas@bymisjon.net

Leder for Albertine:

Merete Malmin, e-post merete.malmin@bymisjon.net Mobil: 9574 2304