Akuttovernatting for fattige tilreisende (Bergen)

Akuttovernattingen i Bergen (emergency shelter) drives av Kirkens Bymisjon og er et tilbud for fattige tilreisende fra EØS-området.

For å bruke tilbudet, kan en registrere seg i Kong Oscarsgate 22, mandag og torsdag kl. 21:00. Overnattingstilbudet åpner hver dag kl. 22:00. Distribusjon av evt. restplasser.

Overnattingen koster 15 kroner per natt.

Prosjektleder Sebastian Schwalbach: Sebastian.schwalbach@skbb.no / + 47 46 98 12 45.  

Trykk her for å lese mer om tilbudet.