Akuttovernatting for fattige tilreisende (Drammen)

Akuttovernattingen i Drammen (emergency accommodation) drives av Kirkens Bymisjon og er et humanitært tiltak rettet mot fattig tilreisende EØS borgere. Tiltaket er et prosjekt i vintersesongen 2015/16.

Målsetningen med tiltaket er å gi fattig tilreisende i Drammen et trygt, rolig og varmt overnattingstilbud.
Tilbudet skal bidra til å lette situasjonen for fattige tilreisende, ikke tilrettelegge for tigging.

Overnattingstilbudet er lokalisert i Globusgården, med plass til 25-30 overnattende. For å benytte seg av tilbudet, må en registrere seg på Møtestedet i Engene 10. Det kan minimum kjøpes overnatting for 7 døgn.

Registrering og overnatting  | Kontakt oss | In English