Bamsehiet

Bamsehiet er Kirkens Bymisjons møtested på ettermiddagstid for barn i alderen 0 til 12 år.

Dette er et åpent tilbud for barn i følge med en voksen. På Bamsehiet er det lek, middag (kl 17) og ulike aktiviteter.

Bamsehiet i sentrum: Kong Oscars gate 22 Telefon: 55 33 07 33. Åpent tirsdager kl. 16 – 19.

Bamsehiet på Slettebakken: Joachim Lampes vei 5 Tlf: 46 98 12 30. Åpent onsdager 16 -19.

Aktivitetsplan for Bamsehiet høsten 2017.