Velkommen til A-Senteret

A-Senteret gir tilbud om vurdering og behandling til personer med rusrelaterte problemer.

Vår behandlingsideologi bygger på et helhetlig menneskesyn preget av at mennesker har fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov.

Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og er således en del av det offentlige tilbudet innen spesialisthelsetjenesten. Vi har en poliklinikk og en døgnavdeling som gir tilbud om innleggelse over en periode på opp til tre mnd.

Institusjonssjef:  Aino Lundberg
Besøksadresse: 

A-Senteret, Maridalsveien 176a, 0469 Oslo
Villa Berg, Nils Lauritssøns vei 37, 0870 Oslo 

Postadresse:  Postboks 3470 Bjølsen, 0406 Oslo
Hjemmeside:  www.a-senteret.no   
E-post:      a-senteret@bymisjon.no

 

 

Til nedlastning

  • Her finner du en nedlastbar brosjyre i PDF format som omhandler vårt behandlingstilbud.
  • Her finner du en nedlastbar brosjyre i PDF format som omhandler vårt tilbud til pårørende.
  • Basisdokumentet er pt. under revidering