Sosialministeren fikk klare meldinger fra rusmiljøet

Publisert dato:  12.12.2003

 

- Jeg fikk mange og klare meldinger. Dette var nyttig. Det er tydelig at ting ved metadonordningene fungerer dårlig. Vi må se nærmere på dette.

Slik kommenterte sosialminister Ingjerd Schou sitt timelange besøk i Kirkens Bymisjons kafe Møtestedet fredag ettermiddag. Kafeen er bymisjonens tilbud og samlingssted for rusavhengige og gatefolk i Oslo sentrum. Kirkens Bymisjons generalsekretær Helen Bjørnøy overrakte årets ønskeliste fra Bymisjonen på vegne av gjestene. Lista inneholder bla. ønske om en gatejurist, en mer fleksibel behandling i hjelpeapparatet, fjerning av tiggerloven og flere boliger med bistand.
Etter sin hilsen der sosialministeren blant annet orienterte om den nye pasientrettighetsloven for rusavhengige, gikk statsråden fra bord til bord i intense samtaler om gatefolkets hverdagserfaringer. Mange klaget på rutinene ved metadonprosjektene og fortalte hvordan de for lett blir "kastet" ut uten ankeinstans. Under besøket lovte sosialministeren støtte både til driften av bymisjonskafeen og et arbeidsprosjekt for rusavhengige i Oslo sentrum. Hun lovet også å ta opp med justisministeren hvordan rettsikkerheten kan bedres for mennesker som holder til i gatemiljøet.