Oslo-budsjett med svak sosial profil

Publisert dato:  25.09.2008

Kirkens Bymisjon mener Byrådet i Oslo gjør situasjonen vanskeligere for allerede utsatte grupper i samfunnet gjennom å foreslå for lave sosialhjelpssatser, kutte i rettshjelpstiltak og kutte i krisetiltak for kvinner i prostitusjon.

Kirkens Bymisjon er skuffet over at Byrådet i Oslo ikke legger opp til at sosialhjelpsmottakere skal få ta del i den økonomiske utviklingen i samfunnet. I forslaget til kommunebudsjett for 2009 er den foreslåtte økningen i sosialhjelpssatsene lavere enn både forventet prisstigning og lønnsvekst.
- Dette bidrar til å øke de sosiale forskjellene i byen. Det er skuffende at Byrådet ikke vil legge inn mer trykk i kampen mot fattigdom i Oslo, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla Stålsett.

Kirkens Bymisjon reagerer også på at tilgangen til gratis rettshjelp til fattige og rusavhengige reduseres ved å nedlegge det kommunale rettshjelpstiltaket og kutte i tilskuddene til Juss-Buss og Gatejuristen.

Kutter i tiltak for kvinner i prostitusjon
Kirkens Bymisjon reagerer særlig skarpt på at Byrådet nedprioriterer hjelpetiltak for kvinner i prostitusjonsmiljøet. Natthjemmet, et krisetiltak som er åpent 365 dager i året, blir forespeilet et kutt på 740.000 kroner. Byrådet begrunner kuttet med ”endrede behov som følge av statlige reguleringer og omlegginger, blant annet endringer i adgang til kjøp av seksuelle tjenester”.
- Det er en argumentasjon som står i skarp kontrast til det som ble sagt da sexkjøpsloven ble vedtatt, nemlig at tilbudet til kvinnene skulle opprettholdes eller økes. Nå gjør kommunen det stikk motsatte, sier Kirsten Frigstad, leder ved Natthjemmet.

Hun er opprørt, men ikke overrasket over kuttet.
- Vi har sagt hele tiden at sexkjøpsloven vil forverre situasjonen for kvinner i prostitusjon. Nå ser vi de første resultatene av dette, sier hun.

For kommentarer, kontakt:
Generalsekretær Sturla Stålsett tlf: 98 60 04 61,  sturla.stalsett@skbo.no
Informasjonssjef Per Frogner tlf: 99 50 00 25