Landbruksministeren besøker arbeidsprosjekt for personer med psykiske lidelser

Publisert dato:  30.01.2007

Kirkens Bymisjons attføringsbedrift, Indico, har etablert arbeidstrening innen landbruket for personer med psykiske lidelser. Målet er at fysisk arbeid og kontakt med dyr skal aktivisere, trene og bringe personene nærmere arbeidslivet. Onsdag 31. januar kl. 09.30 kommer landbruksminister Terje Riis-Johansen til den offisielle åpningen av prosjektet på Bogstad gård i Oslo.

På Bogstad besøksgård jobber for tiden 20 personer med psykiske lidelser med blant annet stell og foring av dyr, vedlikehold av bygninger, vedproduksjon og dyrking av mais, blomster og urter. Alle er deltakere i Indicos arbeidstreningsprosjektet ”Indico inn på tunet”. For noen av deltakerne vil jobben på Bogstad fungere som en vei tilbake til arbeidslivet, for andre vil den være en avklaringsarena mot helt eller delvis uførepensjon.
- Jeg jobber med meg selv, først og fremst. Og her lærer jeg utrolig mye. Jeg har oppdaget at jeg kan mer enn jeg visste, sa Mai, en av deltakerne, da hun ble intervjuet av bladet Bymisjon i høst.
- Jeg er veldig glad i dyr. Jeg blir roligere og tryggere av dem. Dyr svikter deg aldri. Samtidig lærer jeg å stole på mennesker her, sier Lise.

Det største prosjektet
”Indico inn på tunet” er det klart største av alle Inn på tunet-prosjektene. Prosjektet skal ha overføringsverdig til andre prioriterte områder for målgruppen og gi grunnlag for forskning. ”Indico inn på tunet” er en del av NAV Arbeids psykiatriprosjekt Storbysatsning, som har som mål å få flere personer med psykiske lidelser ut i arbeid. Indico samarbeider med NAV Arbeid, Friluftsetaten og Fylkesmannen i Oslo og Akershus om prosjektet.

Deltakere kan være i prosjektet i inntil 10 måneder, men perioden kan forlenges med ytterligere 10 måneder. Totalt vil det være 20 personer som til enhver tid vil få et tilbud i prosjektet. Alle deltakerne får tett oppfølging fra en personlig arbeidsveileder.
- Vi ønsker at alle deltakerne skal få en meningsfull og variert arbeidspraksis der de kan erfare mestring og tilhørighet, sier daglig leder i Unikum-Indico, Gunn Berthelsen.

Landbruksministeren kommer
Den offisielle åpningen av prosjektet foregår på Bogstad besøksgård, Sørkedalen 826. onsdag 31. januar kl. 09.30-11. Til arrangementet kommer landbruksminister Terje Riis-Johansen, landbruksdirektør Lars Martin Julseth fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Elisabeth Nilsen fra NAV Oslo, Anne Smedsrud fra Friluftsetaten og Anne-Marie Johansen fra Kirkens Bymisjon. Arrangementet ledes av Gunn Berthelsen, daglig leder i Unikum-Indico.

Pressen er velkommen til å delta. Landbruksministeren holder sitt innlegg ca. klokka 10.20 og blir etterfulgt av representanten fra fylkesmannen kl. 10.35.

For ytterligere informasjon og program, ta kontakt med Gunn Berthelsen eller Jorunn Skjelkvåle  på tlf: 22 52 51 00