Kirkens Bymisjon får ansvar for ny satsing på rusfeltet

Publisert dato:  06.03.2009

Kirkens Bymisjon får en lederrolle i en ny bred satsing for å møte behovene hos de mest utsatte rusavhengige i Oslo. Utfordringen kommer fra helse- og omsorgsministeren, og departementet har satt av opp til 30 millioner kroner i 2009 til prosjektarbeid og konkrete tiltak for denne gruppa.

- Særlige tiltak for de mest utsatte i rusmiljøene er nødvendige og kommer i rett tid. Det er en felles erkjennelse at denne gruppen ikke nås godt nok med omsorgstilbud slik situasjonen er i dag. Med denne utfordringen får vi anledning til å utvikle tiltak rettet spesielt til denne gruppen, og lede et viktig samarbeid for å styrke de tilbudene som allerede finnes, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla Stålsett.

 Alltid åpent – ”24:7
Prosjektet som Kirkens Bymisjon har påtatt seg å koordinere får navnet ”Prosjekt 24:7” som uttrykk for at et nytt døgnåpent tilbud skal etableres i Oslo, og at eksisterenede hjelpetiltak blir mer tilgjengelige.

- Vi har lenge sett behov for et døgntilbud i sentrum der denne gruppen kan få omsorg, mat, hvile, varme, helsehjelp og faglig kompetent oppfølging uten ventetid. Det er vesentlig at slike tilbud finnes der mottakerne er – når de trenger det. Tilgjengelighet redder liv. Vi går straks i gang med å utvikle et slikt senter, sier Sturla Stålsett.
Med dette utgangspunket vil det også bli mulig å styrke det oppsøkende arbeidet i rusmiljøene.

- Vi er glade for den økte satsingen, og tar fatt på oppgaven med stor ansvarsbevissthet, sier generalsekretæren.

Helse og sosial inkludering
I sin utfordring til Kirkens Bymisjons legger Helse- og omsorgsdepartementet vekt på at bedre helse og sosial inkludering skal være sentrale mål i satsingen.

”Innsatsen skal også skje i tett samarbeid med Oslo kommune, Helse Sør-Øst og andre ideelle organisasjoner”, heter det i oppdragsbrevet fra departementet.  Viktige samarbeidspartnere blir også Oslo Politidistrikt og Helsedirektoratet.
 
Prosjektet skal:
-yte hjelp og øyeblikksomsorg når behovet er der
-bidra til bedret helsetilstand, både fysisk og psykisk
-bidra til økt sosial inkludering og fremme egen mestring
-bedret samhandling mellom ulike deler av tjenesteapparatet, herunder også de ideelle organisasjonene
-bedre kunnskapen og utvikle egnede arbeidsmåter overfor målgruppen

Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet presenteres som et utviklingsprosjekt over to år, med nye 30 millioner for 2010.

Kirkens Bymisjon i Oslo har lang erfaring på rusfeltet og driver et bredt tilbud på høyt faglig nivå: sosiale gatenære tiltak, bo-oppfølging, sysselsettings- og aktivitetstiltak. Kirkens Bymisjon tilbyr også ca 200 døgnplasser i rusbehandling i seks institusjoner.

Kontaktpersoner:
Generalsekretær Sturla J. Stålsett, tlf. 98 600 461
Avdelingsdirektør Helse & Sosial Oddrun Remvik, 90 59 62 56

Informasjonssjef  Per Frogner, 99 50 00 25