Frivillig vert i Åpen kirke?

Åpen kirke er et samarbeid mellom Domkirken menighet og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Frivillige holder kirken åpen fredag kveld og natt til lørdag. Videre målsetning er døgnåpen kirke hele helgen.

Vi har en fast prosedyre for utvelgelse og opplæring av frivillige verter til denne tjenesten. Den som vil melde sin interesse:
• Fyller ut dette søknadsskjemaet
• Kalles inn til eventuell inntakssamtale.
• Deltar på innføringskurs etter godkjenning.  

Fornavn:
Etternavn:
Født:
Adresse:
Postnummer
Poststed:
E-post:
Telefon:
  
Navn, tlf og adresse til referanseperson:
1. Hva får deg til å vurdere en tjeneste i Åpen kirke?
2. Åpen kirke skal være et diakonalt tilbud med fokus på å møte mennesker der de er. Hvilke egenskaper hos deg tenker du vil komme gjestene til gode?
3. Noen av menneskene i Åpen kirke vil være opptatt av eksistensielle og åndelige spørsmål. Hvordan vil det være for deg å snakke om dette?
4. Hvordan møter du mennesker som er vesentlig annerledes enn deg selv når det gjelder levesett eller etiske standpunkter?
5. Hvordan vurderer du din evne til å lytte?
6. Kan du si litt om din bakgrunn på disse områdene: Yrke/studier:
7. Frivillig engasjement i politikk, menighetsliv, organisasjonsarbeid og/eller annet:
8. På hvilken måte tror du disse erfaringene kan være en styrke for deg som frivillig i åpen kirke ?