Velkommen til Skjerven gård!

Grønn omsorg er et dagtilbud for hjemmeboende personer med demens i en tidlig fase av sykdommen. Dagtilbudet holder til på Skjerven Gård i Maridalen. Selv om det ikke mange minuttene å kjøre til Oslo sentrum, er omgivelsene landlige og fredelige, med Nordmarka på den ene siden og vakre Maridalsvannet på den andre.

Her kan personer med begynnende demens tilbringe tre dager i uka sammen med gårdbrukerekteparet Tori og Jon Ivar Bakke. Med mange dyr på gården og naturen rett utenfor døren, ligger forholdene til rette for en aktiv og stimulerende hverdag.

Grønn omsorg er et samarbeid mellom Oslo kommune og Kirkens Bymisjon i Oslo, og er det første i sitt slag i Oslo.