Gatekapellet i Fredrikstad

Fredrikstad gatekapellHele uken er kapellet åpent for stillhet, ettertanke, bønn og lystenning. Mandag kl. 09.15 inviteres gjester, frivillige og stab til en enkel morgenbønn i kapellet.

Hver torsdag kl. 15.00 er det middagsbønn i Gatekapellet. 

Hverdagsmesser:

Den første torsdagen i måneden arrangerer vi bymisjonskveld

Program for bymisjonskvelder høsten 2008

 Fredrikstad Gatekapell      

 

 

 

">Tilbake til hovedsiden