Eldre gjenskaper livsstil


Prosjektet ” Eldre gjenskaper livsstil”, ble til ut fra et ønske om å finne gode metoder for å fremme helsen og forebygge sykdommer hos hjemmeboende eldre. Prosjektet har vært tilknyttet Dagavdelingen på Ammerudhjemmet bo og kultursenter, som er en av virksomhetene i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. ”Eldre gjenskaper livsstil” er et pilotarbeid i norsk sammenheng.
Arbeidet med prosjektet ble satt i gang januar 2003, og ble avsluttet desember 2005. Prosjektet ble drevet med ekstra midler fra Stiftelsen Helse og rehabilitering.

 

 Prosjektet bygger på et program som kalles Lifestyle Redesign Program (Mandel et al., 1999), og er utviklet i USA. Programmet bygger på aktivitet og springer ut fra tradisjonell ergoterapi og aktivitetsvitenskap. Målsetningen med programmet er å bedre eldres generelle helse, livskvalitet og selvstendighet. I programmet brukes det en kombinasjon av gruppe og individuell intervensjon. Programmet holdes over ni måneder, med et to timers gruppemøte hver uke, og et møte med hver enkelt deltager en gang i måneden (Mandel et al., 1999).