Bevegelse fra hjertet

Foto: Anette Karlsen

Bevegelse fra hjertet er et prosjekt og metode som benytter blant annet dans, bevegelse, musikk, sang og berøring i kommunikasjon med mennesker med demens.

Prosjektet har siden 2011 mottatt finansiell støtte på statsbudsjett i tråd med regjeringens Demensplan 2015 "Den gode dagen".

______________________________________________________