Aldring & Kultur

Bøker og publikasjoner: 

Bestillingsskjema finner du nederst på siden!

 

 

Pris kr. 249,-
Pris kr. 199,-
ved kjøp av 10 el. flere.

   

Det er jeg som har skrevet det

  - en bok om å skrive

Det er jeg som har skrevet det er en bok om å skrive. Kirkens Bymisjons virksomheter for eldre har tilbudt skrivekurs med profesjonelle forfattere til sine brukere og beboere i en årrekke. Rundt 300 personer har deltatt på kursene, med et aldersspenn på 47 til 100 år.
Tekstene i denne boken dokumenterer noe av det som skjer i et rom når mennesker sitter sammen og skriver, og deretter deler tekstene sine.
Den ene delen av boken består av et utvalg tekster skrevet av de som har deltatt på skrivekursene. Den andre delen består av refleksjonene til fire av forfatterne som har vært skrivelærere på disse kursene. Boken er redigert av Øyvind Ellenes, Linda Gabrielsen, Hanne Ramsdal og Kjersti Bronken Senderud. 

 

 

Boken er et samarbeid mellom Kavlifondet, Aldring og helse, SINTEF og Kirkens Bymisjon.

Pris kr. 200,-

   

En dag og en reise

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.

Boken viser hvordan ansatte, brukere og frivillige ved ni dagaktivitetstilbud går sammen om å skape gode dager.
Gode dager selv når demenssykdom gir mange utfordringer.

En dag og en reise viser et mangfold av opplevelser og aktiviteter. Det er et håp at boken vil være med å skape inspirasjon og kreativitet i å utvikle eksisterende tilbud så vel som å starte nye.

 

Av Simon Stranger. Illustrert av Kristin Berg Johnsen.

Pris: kr. 139,-
Pris: kr.   99,- ved kjøp av minimum 10 bøker.

 

   

Bestefar på rømmen

En barnebok om det å glemme

Lukas sin bestefar har begynt å glemme. Han glemmer hva folk heter og hvilket år det er. Plutselig en dag stikker bestefaren av, og Lukas blir nødt til å følge etter for å redde ham. Bli med på en utrolig reise full av tragedie og komikk!

Bestefar på rømmen er en morsom og rørende bok om glemsel og alderdom, og om det som binder oss sammen når minnene blir borte.

 

Pris kr. 100 + mva
kr. 125,-

Kun hefte:

Pris: kr. 50,-

 

   

Å få henge som en dråpe.

Undervisningspakke: Hefte og CD

Undervisningspakken består av et hefte og en CD. Heftet beskriver erfaringer og konkrete resultater fra et prosjekt i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Det gir også bakgrunnsinformasjon og praktiske råd for hvordan kreativ skriving kan tas i bruk som ressurs i det forebyggende arbeidet med mennesker med demens. CD-en består av innleste tekster. Forfatterne har selv lest inn tekstene. Denne undervisnings-pakken gir inspirasjon både til ansatte, frivillige og brukere i eldreomsorgen.

 

 

Pris kr. 249,-

 

   

Livslinjer

Høsten 2009 kunne Ammerud bo- og kultursenter tilby sine beboere et kurs i kreativ skriving. De vakre, gripende og humoristiske tekstene har gitt ringvirkninger, og i 2011 ble Ammerud skole invitert med i prosjektet.

Resultatet er boken Livslinjer – tekster på tvers av generasjoner, en bok som formidler livsvisdom, tanker, opplevelser og minner.

 

 

Pris kr. 200,-
 

 

 

Veileder i nettverksarbeid på sykehjem

Veilederen bygger på erfaringer fra nettverksprosjektet “Gjemt, men ikke glemt?” som har vært gjennomført på Ammerudhjemmet bo- og kultursenter i tidsrommet 2010-2013.

Mange beboere opplever ensomhet på sykehjem. Veilederen gir konkrete innspill til hvordan man kan arbeide med nettverket til den enkelte beboer og integrering av nettverksarbeid i den daglige driften.

Vi tror veilederen vil inspirere og at nettverksarbeid er en spennende mulighet i morgendagens omsorg.

 

 

 

 

Pris kr. 100 + mva
= kr. 125,-

 

 

 

 

Nettverksarbeid på sykehjem

DVD: Historien om Andersen

Vi møter Andersen i fire faser av livet - fra han er 60 år til han blir beboer på sykehjem. DVDen viser hvordan livet til Andersen forandrer seg gjennom disse fasene, og at nettverket gradvis uteblir, og egner seg derfor spesielt godt som innledning til undervisning og samtale om nettverksarbeid i eldreomsorgen.

 

Pris kr 400 + mva
kr. 500,-

NB! Ekstra cd og dvd kan kjøpes ved behov av kunder som allerede har kjøpt undervisnings-permen:

Pris kr. 100 + mva 
kr. 125,-

 

   

Sittedans i demensomsorgen

Undervisningspakke.

Dette materialet ble lansert i 2010, og er basert på et dansk materiale utviklet av Jette Fuglsang. Det er også mulig å bestille kurs i sittedans.

Undervisningspakken inneholder:

  • Perm med detaljerte beskrivelser og illustrasjoner til bruk i sittedansgruppen
  • Musikk på CD
  • Instruksjon på DVD

 

 

Pris kr. 100,- + mva
=
 kr. 125,-

   

Bevegelse fra hjertet

DVD

Bevegelse fra hjertet er et prosjekt og en metode av Høgaas og Skjønberg. De er utdannet ved Den Norske Balletthøyskolen med bachelorgrad i dans og pedagogikk med spesialisering i bevegelses-veiledning.

En del av deres målsetting er å spre kunnskap og forståelse om demens som fagområde. De jobber aktivt med å gjøre bevegelses-veiledning til en metode som blir tatt på alvor og jobbes videre med i utviklingen av behandlingstilbudet til mennesker med demens.

 

Pris kr. 200 + mva =  kr. 250,-

   

Bevegelse fra hjertet

Aktivitetskort.

Aktivitetskortene er ment som et positivt verktøy til kommunikasjon med mennesker med demens. Hvert kort inneholder ulike øvelser som kan utføres i stellsituasjon eller som en aktivitet. Øvelsene består av bevegelse, dans, musikk, sang og berøring. Kortene er utviklet med tro på av hvis samværet med mennesker med demens tilrettelegges med hensyn til hver enkelt så legger man til rette for økt livskvalitet.

 

Pris kr. 150,-

   

Bevegelse fra hjertet

Metodebok

Bevegelse fra hjertet er en metode som benytter bevegelse, musikk og berøring som redskap til kommunikajson, samvær og fysisk aktivisering i møte med mennesker med demens. Denne boken fordyper seg i hvordan metoden er bygget opp, og er ment som et supplement til Beveglse fra hjertet aktivitetskort - et enkelt verktøy til bruk i demensomsorgen.

 

 

Pakkepris 350,- + mva
=
 kr. 375,-

   

Bevegelse fra hjertet:

Pakketilbud: Metodebok og aktivitetskort

Du kan kjøpe aktivitetskortene og den supplerende metodeboken til redusert pris.

Pris kr. 200,-

   

Minner for livet

Idébok om erindringsarbeid i demensomsorgen.

Minner for livet er en idébok som bygger på erfaringer fra et prosjekt i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. I prosjektet ble det ble prøvd ut erindringstiltak i demensomsorgen. Et mangfold av aktiviteter har gitt deltakerne gode stunder, godt humør og økt trivsel.

 

Pris kr. 200,-

   

Impulser

Håndbok i kulturarbeid på eldreinstitusjoner.

Impulser er en idébok med 30 oppskrifter på aktiviteter innenfor områder som litteratur, sang og musikk, dans, spill og lek, velvære,  erindring, vennskap og tradisjoner. I boka beskrives også sammen-hengen mellom kultur, frivillighet og helse i eldreomsorgen.

 

Pris 200,- + mva
kr. 250,-

   

Erindringslotto

Et spill som vekker gamle minner

Erindringslotto er en enkel og hyggelig måte å drive erindringsarbeid på. Spillet fungerer godt for alle eldre, men kan også brukes på tvers av generasjonene.  Bilder av gamle gjenstander vekker minner og er en inspirasjon til assosiasjon og samtale.

 

Pris kr. 300,-

   

Aktivitet og livsstil

Livsstilsprogram. En helsefremmende og forebyggende metode.

Aktivitet og livsstil er en manual for ergoterapeuter og andre ansatte i helse- og sosialsektoren som ønsker å jobbe helsefremmende og forebyggende. Manualen beskriver et livsstilsprogram som bygger på den anerkjente amerikanske metoden Lifestyle Redesign®. Programmet er gruppebasert. Deltakerne får undervisning, utveksler erfaringer/ideer og deltar i aktiviteter.

Pris 400,- + mva
kr. 500,-

   

Omsorg ved livets slutt 
(3. utgave, sept. 2014.)

Veileder til hjelp i det daglige arbeid med eldre.

Veilederen Omsorg ved livets slutt er et praktisk hjelpemiddel til støtte for personalet i eldreinstitusjoner.

Vi tror veilederen vil hjelpe de ansatte til større åpenhet og trygghet i møte med døden.

Veilderen er utarbeidet av en tverrfaglig ressursgruppe i Kirkens Bymisjon Oslo, Avd. Aldring & kultur. Bymisjonsprest/rådgiver Olga Tvedt og sykepleier Elin Anker har redaktøransvar for den omfattende revidering veilederen har vært gjennom.. Vi er nå klar med 3. utgave av Omsorg ved livets slutt.

Veilederen spiller godt sammen med heftet "Når livet går mot slutten", se nedenfor.

 

 

Pris kr. 55,- 
(kr. 50,- ved kjøp av 50 hefter eller flere).

   

Når livet går mot slutten

Hefte.

Et kortfattet, men innholdsrikt hefte som beskriver vanlige kjennetegn og gir svar på en del av de spørsmålene som ofte stilles når livet går mot slutten. Det kan være til hjelp og støtte for pårørende, for ansatte, - ja, for oss alle i møte med livets siste fase. Heftet er også tenkt som et supplement til den mer omfangsrike veilederen Omsorg ved livets slutt (se ovenfor). 

 

 

 

 

 

Pris kr. 160,-

   

Lettere sagt enn gjort

Rapport.

Tiltak for pårørende til personer med demens. Rapport fra et prosjekt på to sykehjem.

Hensikten med prosjektet var å finne ut i hvilken grad pårørende-arbeid var satt i system på institusjonene, deretter igangsette tiltak og evaluere disse. Rapporten kan være en tankevekker og en inspirasjon i arbeidet på egen arbeidsplass.

Pris kr. 150,-

   

GPS og demens

Rapport.

Hvordan varslings- og lokaliseringshjelpemidler påvirker selvstendighet, frihet og verdighet for personer med demens og deres pårørende.

Rapporten er en oppsummering av et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Sintef Teknologi og samfunn utviklet med støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet.

       

Frakt/emballasje kommer i tillegg til prisen.

hei, pga. sommerferieavvikling vil vi dessverre ikke ha mulighet til å effektuere bestillinger i perioden 7. august - 5. september.
Vi beklager eventuelle problemer dette måtte medføre.
God sommer! Hilsen oss på Engelsborg ressurssenter

Du er velkommen til å sende inn bestillingsskjema når som helst. De lagres på dato, og effektueres deretter. Vi sender ut varer èn gang i uken. Vanligvis er leveringstiden på to uker. Du vil motta bestillingsbekreftelse umiddelbart for innsendt skjema. 
Alternativt kan bestilling sendes på e-post eller gjøres via tlf, herunder eventuelle spørsmål.

Vi sender ut varer i tråd med Postens regelverk/satser.
Bestillinger inntil 2 kg. sendes som brevpost, mens alt over 2 kg. går som pakke.

  • Som standard benytter vi "klimanøytral servicepakke". Du vil motta hentelapp fra ditt lokale postkontor/post-i-butikk for ankommet pakke (og for boblekonvolutt brevpost om din postkasse ikke er tilstrekkelig stor), og må selv hente den på postkontoret.
    For pakker inntil 3 kg. faktureres fastpris som tilsvarer "Norgespakken" kr. 170,00. For pakker over 3 kg. betales faktisk beløp.

  •  Pakke levert på døren:
    Ønsker du varene levert på døren, må du oppgi dette i din bestilling (egne satser). Dette er Postens "bedriftspakke". 

Om du lurer på noe er du velkommen til å ta kontakt med oss. Send oss gjerne en e-post eller ring på onsdager fra 10-14.

Tlf.  23 42 24 10 / parorendeskolen@bymisjon.no

 

Navn:  
Institusjon:  
Leveringsadresse  
Postnummer:  
Sted:  
Faktura merkes:  
Fakturaadresse:  
Postnr/Sted:  
Kontaktperson:  
E-post:  
Det er jeg som har skrevet det, kr. 249/199,- Antall:
En dag og en reise, kr. 200 Antall:
Bestefar på rømmen, kr 139/99 Antall:
Når livet går mot slutten, kr 55/50 Antall:
Minner for livet, kr 200 Antall:
Erindringslotto, kr 250 inkl. mva Antall:
Impulser, kr 200 Antall:
Aktivitet og livsstil, kr 300 Antall:
Omsorg ved livets slutt, kr 500 inkl. mva Antall:
Lettere sagt enn gjort, kr 160 Antall:
Å få henge som en dråpe, undervisningspakke CD og hefte kr 125 inkl. mva Antall:
Å få henge som en dråpe, hefte kr 50 Antall:
Livslinjer, kr 249 Antall:
Sittedans i demensomsorgen, kr 500 inkl. mva Antall:
Ekstra DVD sittedans, kr. 125 inkl. mva Antall:
Ekstra CD sittedans, kr 125 inkl. mva Antall:
Bevegelse fra hjertet aktivitetskort, kr 250 inkl. mva Antall:
Bevegelse fra hjertet DVD, kr 125 inkl. mva Antall:
Bevegelse fra hjertet, Metodebok, kr. 150 Antall:
Bevegelse fra hjertet-pakke, kr. 375 inkl. mva Antall:
Veileder i nettverksarbeid på sykehjem, kr. 200,- Antall:
Nettverksarbeid på sykehjem DVD, kr. 125,- Antall:
GPS og demens, rapport, kr. 150 Antall:
  Totalsum kroner inkl mva
  Dato bestilling
    
  Kommentarer