Å få henge som en dråpe

Kreativ skriving for eldre mennesker

     Foto: Karoline Ormåsen.

Hvis du hadde en kropp som var vond og stiv – hvordan ville det da være å kunne henge myk og rund som en dråpe?

Eller hvis du satt alene i et rom hvor du ikke kunne komme ut – hvordan ville det da være å kunne blåse gjennom bladene, være vinden som bøyer grenene?

Kirkens Bymisjon har siden våren 2009 gjennomført kurs i kreativ skriving for eldre. Her har deltagerne fått bevege seg fritt gjennom minner og fantasi ved hjelp av det poetiske språket.

Skrivegruppene i 2009 var en del av et større prosjekt der målsetningen også var å høste erfaring med kreative skrivegrupper og undersøke på hvilken måte disse kan bidra positivt til eldre menneskers helse og livskvalitet. I 2010 fortsetter arbeidet med å høste erfaring med metoden. Skrivekursene skal prøves ut på nye arenaer og det skal også lages en lydbok med tekster fra prosjektet.

Prosjektet gjennomføres med støtte av stiftelsen Helse og Rehabilitering.
---------------------------------------------------------------------------------

 

 

   Lyset

   Jeg tenker fortsatt på lyset hjemme.
   Vi fikk elektrisk lys i syv og førr. Det ble en ny verden.
   Det ble det absolutt. For min mor spesielt,
   og for øvrig for hele huset

   Det lyser fra vinduene i huset. Det var et godt bygg.
   Min far bygde det.

   To barn drukna, de var fire og to år, mine søsken.
   De het Else og Beate. Jeg ble født etterpå.

   De andre søsknene mine het Else Marie, Sara, Sigurd.

   Min bror som var sju år, hadde vært ute og fisket.
   Han kom for sent hjem til å redde barna. Fryktelig.


   Halvor Lie, 89 år
   Sofienberghjemmet, 21. september 2010