Lenker

Kirkens Bymisjons søsterorganisasjoner i Norden:


Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Sverige
Stadsmissionen i Stockholm, Sverige
Stadsmissionen i Linköping, Sverige
Kirkens Korshaer, Danmark
Helsinki City Mission, Finland
Eurodiaconia
EAUM

Andre organisasjoner:


Kirkens SOS's side
The Samaritans (Engelsk)
Kirkens Sosialtjeneste
Mental Helse
Psykiatrisk opplysning
Rådet for psykisk helse
Redd Barna
Barneombudet
Amnesty International
Røde Kors
Kirkens Nødhjelp
Frelsesarmeen
Den Norske Kirke
Human-Etisk Forbund
Nettkirken
Voksne for Barn
Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
A-larm - Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Blå Kors
Evangeliesenteret

Musikk/Kultur:
Kirkelig Kulturverksted 

Krisetelefoner:

Kirkens SOS's side
The Samaritans (Engelsk)

Selvmord:
Nasjonalt senter for selvmordsforskning - og forebygging

Sorgarbeid:
Vårtegn i Sorglandskapet (bok)

Psykiske lidelser:
Mental Helse
Psykiatrisk opplysning
Rådet for psykisk helse

Rus:
Aker Universitetssykehus (Klinikk rus og avhengighet)
RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon)
LAR-nett Norge (Legemiddelassistert behandling)
Velferdsetaten i Oslo kommune - ruomsorg
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) (pårørendeorganisasjon av og for pårørende til rusavhengige)
Actis (samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet)
Foreningen for human narkotikapolitikk
A-larm (landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon)

Eldreomsorg:
Demensinfo

Angst/devroser/depresjoner::
Det gjelder angst
Tvangslidelser
Angstringen
Forum for angst og depresjon

Papirløse migranter:
www.papirlose.no  

Legeråd:
Lommelegen
Doktor Online
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Helsestatistikk
SIRUS - Statens institutt for rusmiddelforskning

Sex og sånt:
SUS